vvv

bbb

Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji

Formularz służy do zgłoszenia zmiany adresu do korespondencji właściciela lokalu. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji telefonicznej dokonywanych zgłoszeń.

1. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela lokalu *


2. Adres wspólnoty *


3. Numer lokalu


4. Telefon


5. E-mail


6. Nowy adres do korespondencji *


7. Zmiana obowiązuje od dnia *


8. Uwagi

 

  1. * pola wymagane