vvv

bbb

E-Kartoteka - Sprawdź płatności

 

Identyfikator:


Hasło:

Główne korzyści wynikające z używania usługi e-kartoteka:

Zarządca nieruchomości uzyskuje nowy środek komunikowania się z użytkownikami lokali.

Zarządy wspólnot mieszkaniowych mają dostęp do kartotek wszystkich właścicieli swoich wspólnot.
Dzięki temu mogą one działać profilaktycznie, reagując już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze sygnały o zaległościach.

Właściciele kamienic, pracownicy administracji osiedlowych także mogą analizować stan zadłużenia swych najemców. Nie jest już konieczne okresowe drukowanie kartotek i przekazywanie ich do administracji, aby tam służyły do udzielenia informacji.

Dodatkowe atuty:

Użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, analizuje swe zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Przy coraz powszechniejszym dostępie do Internetu zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.).

Ponadto informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osobiste identyfikatory zbudowane są na podobieństwo naturalnie brzmiącego imienia i nazwiska np. jan.kowalski@zarzadca.pl. Dzięki temu użytkownik lokalu traktowany jest indywidualnie, a nie bezosobowo, jak jeden z tysięcy podobnych zapisów w bazie danych.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji realizowane jest przy zachowaniu koniecznych reguł bezpieczeństwa i poufności danych.

Przeglądanie kartotek z dowolnego komputera można dodatkowo zabezpieczać według współczesnych standardów obowiązujących dzisiaj w Internecie.