vvv

bbb

Oferta dla wspólnot obejumuje:

 

 • rejestracja wspólnot, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP,
 • przygotowanie projektów uchwał,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej przy obecności inspektorów nadzoru,
 • negocjowanie i przygotowanie projektów umów na dostawę mediów(gaz, ciepło, nieczystości),
 • tworzenie indywidualnych systemów rozliczeń na podstawie specyfiki budynku,
 • prowadzenie księgowości i rozliczanie kosztów,
 • przygotowanie planów zarządzania,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • windykacja należności,
 • monitorowanie harmonogramu przeglądów technicznych oraz organizacja ich wykonania,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa
 • optymalizacja wykorzystania powierzchni oraz maksymalizacja zysków,
 • nadzór nad ochroną obiektu,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu,
 • kompleksowa obsługa ogrodnicza,
 • nadzór prac remontowych,
 • organizowanie doradztwa i obsługi prawnej,
 • wykonywanie zadań zawartych w planie gospodarczym,
 • założenie strony internetowej wspólnoty wraz z forum internetowym.