vvv

bbb

Awaria - zgłoszeie zagrożenia


Formularz służy do zgłoszenia zagrożenia spowodowanego zwisającymi soplami lub nawisami śnieżnymi.
1. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela lokalu *


2. Adres wspólnoty *


3. Telefon


4. E-mail


5. Rodzaj zagrożeń *
Sople/nawisy lodowe
Nawisy śnieżne
Gruba warstwa śniegu na dachu/przeciążenie


6. Inne zagrożenie (opis)

7. Uwagi


  1. * pola wymagane