vvv

bbb

Awaria - inne

Formularz służy do zgłoszenia awarii lub usterki w nieruchomości. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji telefonicznej dokonywanych zgłoszeń.

1. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela lokalu *


2. Adres wspólnoty *


3. Numer lokalu


4. Telefon


5. E-mail


6. Szczegółowy opis i miejsce awarii *


7. Pilność usunięcia awarii
  Bardzo pilnie (awaria musi być usunięta niezwłocznie) UWAGA: w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny
  Awaria powinna być usunięta nie później jak w terminie 3 dni
  Awaria powinna być usunięta nie później jak w terminie 7 dni
  inne (prosimy o wypełnienie pola UWAGI)

  1. 10. Uwagi

     

 

  1. * pola wymagane