vvv

bbb

Spawozdwaczość

Ustawa o rachunkowości1)z dnia 29 września 1994 r.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 76, poz. 694

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 60, poz. 535

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 124, poz. 1152

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 139, poz. 1324

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 229, poz. 2276

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 96, poz. 959

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 145, poz. 1535

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 146, poz. 1546

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 213, poz. 2155

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 10, poz. 66

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 184, poz. 1539

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 152, poz. 1223

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 157, poz. 1241

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 165, poz. 1316

 

Rozdział 1    Przepisy ogólne

Rozdział 2    Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rozdział 3    Inwentaryzacja

Rozdział 4    Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Rozdział 4a  Łączenie się spółek

Rozdział 5    Sprawozdania finansowe jednostki

Rozdział 6    Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych

Rozdział 7    Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Rozdział 8    Ochrona danych

Rozdział 9    Odpowiedzialność karna

Rozdział 10  Przepisy szczególne i przejściowe

Rozdział 11  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Ustawa o rachunkowości1)z dnia 29 września 1994 r.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 76, poz. 694

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 60, poz. 535

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 124, poz. 1152

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 139, poz. 1324

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 229, poz. 2276

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 96, poz. 959

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 145, poz. 1535

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 146, poz. 1546

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 213, poz. 2155

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 10, poz. 66

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 184, poz. 1539

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 152, poz. 1223

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 157, poz. 1241

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 165, poz. 1316

 

Rozdział 1    Przepisy ogólne

Rozdział 2    Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rozdział 3    Inwentaryzacja

Rozdział 4    Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Rozdział 4a  Łączenie się spółek

Rozdział 5    Sprawozdania finansowe jednostki

Rozdział 6    Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych

Rozdział 7    Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Rozdział 8    Ochrona danych

Rozdział 8a   Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rozdział 9    Odpowiedzialność karna

Rozdział 10  Przepisy szczególne i przejściowe

Rozdział 11  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

WIĘCEJ...