vvv

bbb

Najem lokali

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 21 czerwca 2001 r.

z 2005 r. Nr 31, poz. 266

z 2006 r. Nr 86, poz. 602

z 2006 r. Nr 167, poz. 1193

z 2006 r, Nr 249, poz. 1833 

Rozdział 1  Przepisy ogólne

Rozdział 2  Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów

Rozdział 3  Mieszkaniowy zasób gminy

Rozdział 4  Lokale socjalne

Rozdział 5  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 21 czerwca 2001 r.

z 2005 r. Nr 31, poz. 266

z 2006 r. Nr 86, poz. 602

z 2006 r. Nr 167, poz. 1193

z 2006 r, Nr 249, poz. 1833

Rozdział 1  Przepisy ogólne

Rozdział 2  Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów

Rozdział 3  Mieszkaniowy zasób gminy

Rozdział 4  Lokale socjalne

Rozdział 5  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

WIĘCEJ...

KODEKS CYWILNY